Thông báo V/v nhận sữa lần 3

Thông báo V/v nhận sữa lần 3

Kính gửi: Các trường MN trong huyện Theo kế hoạch 13 giờ ngày 23/12/2015 Câu lạc bộ tình nguyện An Phong sẽ đến Ba Bể phát sữa lần 3. Vậy đề nghị các trường mầm non khẩn trương thu gom đủ số…
Để việc dạy dỗ không làm hại tới con trẻ

Để việc dạy dỗ không làm hại tới con trẻ

Tất cả các ông bố bà mẹ đều mong muốn cho con mình được hạnh phúc và cố gắng thực hiện những điều tốt nhất cho con. Thế nhưng đôi khi họ không nghĩ ra rằng những điều họ…