Thông báo V/v nhận sữa lần 3

Thông báo V/v nhận sữa lần 3

Kính gửi: Các trường MN trong huyện Theo kế hoạch 13 giờ ngày 23/12/2015 Câu lạc bộ tình nguyện An Phong sẽ đến Ba Bể phát sữa lần 3. Vậy đề nghị các trường mầm non khẩn trương thu gom đủ số…