HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN BA BỂ

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN BA BỂ

Trong các ngày từ 20 đến 23 tháng 01 huyện Ba Bể đã tổ chức HKPĐ cấp huyện. Tham dự có 33 đoàn với 427 VĐV.                            …
Thông báo V/v nhận sữa lần 3

Thông báo V/v nhận sữa lần 3

Kính gửi: Các trường MN trong huyện Theo kế hoạch 13 giờ ngày 23/12/2015 Câu lạc bộ tình nguyện An Phong sẽ đến Ba Bể phát sữa lần 3. Vậy đề nghị các trường mầm non khẩn trương thu gom đủ số…