TẬP HUẤN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

TẬP HUẤN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Trong các ngày 31/8 và 01/9/2015 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Bể đã triển khai tập huấn Cổng thông tin điện tử cho tất cả các trường trong toàn huyện. Dưới đây là một số hình ảnh: :