HỘI THI CÔ NUÔI GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016- 2017

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017 về việc Nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng cho trẻ trong trường MN; Ngày 14 và 15 tháng 2 năm 2017  phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Bể đã tổ chức Hội thi “Nhân viên nuôi dưỡng giỏi” bậc học Giáo dục mầm non cấp huyện năm học 2016 – 2017. Số nhân viên nuôi dưỡng giỏi tham gia Hội thi là 16/16 cô.

16923910_754495631383700_772823667_n

 

 

16754319_750028455163751_1673612611_n

16788396_750028675163729_363465815_n

16923710_754495644717032_449021057_n