Thông báo lùi lịch kiểm tra toàn diện trường MN Cao Trĩ

Kính gửi: Các trường MN trong toàn huyện!
Ngày 18/12/2015 Phòng GD&ĐT có gửi Quyết định thành lập đoàn kiểm tra chuyên môn trường MN Cao Trĩ, nhưng do vướng lịch kiểm tra và công nhận Phổ cập của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nên việc kiểm tra chuyên môn sẽ lùi lịch sang tuần kế tiếp, tức ngày 28,29/12/2015. Vì vậy phòng GD&ĐT xin thông báo tới các thành viên trong đoàn kiểm tra và trường MN Cao Trĩ để các đồng chí cùng biết.
Xin trân trọng cảm ơn.