Thông báo V/v nhận sữa lần 3

Kính gửi: Các trường MN trong huyện
Theo kế hoạch 13 giờ ngày 23/12/2015 Câu lạc bộ tình nguyện An Phong sẽ đến Ba Bể phát sữa lần 3. Vậy đề nghị các trường mầm non khẩn trương thu gom đủ số vỏ sữa đã được cấp phát và mang đến sân Trụ sở hợp khối UBND huyện Ba Bể để nhận sữa lần 3. việc thu gom vỏ sữa thực hiện theo các văn bản đã hướng dẫn.
Mọi thắc mắc liên hệ đ/c Loan CBCM Mầm non Phòng GD&ĐT.