Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại Ba Bể

Sáng 21/11, đồng chí Nguyễn Văn Du– Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các xã Cao Trĩ và Khang Ninh (Ba Bể). Cùng đi có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa– Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT.
3
Đồng chí Nguyễn Văn Du – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm việc thực hiện tiêu chí Giáo dục tại xã Cao Trĩ(Ba Bể)

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo xã Cao Trĩ đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Theo đó, tính đến hết năm 2015, xã Cao Trĩ đã thực hiện được 7/19 tiêu chí là: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, Bưu điện, Y tế, Hệ thống chính trị, An ninh trật tự, Điện, Chợ nông thôn. Đối với các tiêu chí còn lại chưa đạt hiện nay được cấp ủy, chính quyền xã báo cáo là do còn gặp những khó khăn nhất định về cơ sở vật chất, nhân lực, kinh phí thực hiện…
Lãnh đạo xã Cao Trĩ đề nghị, cấp trên tiếp tục quan tâm đầu tư về giao thông, thủy lợi để phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và đi lại của nhân dân; đơn giản hóa các thủ tục thanh quyết toán trong thực hiện các tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới; khi có nguồn vốn cần thực hiện phân bổ sớm để địa phương chủ động hơn trong triển khai thực hiện…
Đối với xã Khang Ninh, đến nay đã thực hiện được 7/19 tiêu chí là: Quy hoạch, Thủy Lợi, Điện, Bưu điện, Hình thức tổ chức ản xuất, An ninh trật tự và Giáo dục. Để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vào năm 2020, xã Khang Ninh đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng năm, theo đó năm 2016, phấn đấu hoàn thành thêm 02 tiêu chí đó là, Trường học và Nhà ở dân cư…
Xã Khang Ninh mong muốn các cấp, ngành chức năng quan tâm hơn nữa trong việc cấp kinh phí để thực hiện các tiêu chí như: Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Chợ nông thôn, Trường học, Y tế, Môi trường, để sớm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương…
4
Đồng chí Nguyễn Văn Du – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại xã Cao Trĩ.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Du– Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả của xã Cao Trĩ và Khang Ninh nói riêng, huyện Ba Bể nói chung đã đạt được trong thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đồng thời đề nghị các địa phương trong thời gian tới cần tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xác định rõ mục tiêu xây dựng nông thôn mới là tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế bền vững; sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước thực hiện hoàn thành chắc chắn các tiêu chí của trương trình… Cùng với đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và ngành Giáo dục của địa phương xem xét, sắp xếp lại cho hiệu quả để sớm hoàn thành tiêu chí trường học, đồng thời phối hợp trong rà soạt thực hiện tiêu chí thủy lợi đối với xã Cao Trĩ; tăng cường tuyên truyền cho nhân dân về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn sạch, để nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản…/.

                                                   Nguồn: Cổng TTĐT huyện Ba Bể