Lịch công tác tuần từ 07/9/2015 đến 11/9/2015

 
 Th

Nội dung

Thực hiện
Hai –         7h: Dự lễ giao nhận tân binh-         13h30: Họp Ban Chi ủy -Đ/c Thắng- T.Phòng-Ban Chi ủy
Ba –         7h30: Sinh hoạt Chi bộ-         BDTX CBQL cấp THCS tại tỉnh -Toàn thể đảng viên- Đ/c Quảng- P.trưởng phòng- Đ/c Chuyển- CV
–         7h30: Tập huấn CBQL MN tại tỉnh -Đ/c Ngâm – P.trưởng phòng- Đ/c Loan- CMMN- Đ/c Thương- CMMN
Năm –         7h30: Tập huấn QLHS bán trú tại tỉnh -Đ/c Thắng- T.Phòng- Đ/c Hiếu- CB
Sáu       Làm việc bình thường
Bảy           Nghỉ
Chủ nhật           Nghỉ