Lịch công tác tuần từ ngày 31/8/2015 đến ngày 04/9/2015

Ngày 05/9/2015 Dự lễ Khai giảng theo CV 1489/UBND-VP