CV số 158 v/v phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Kạn, năm 2016

Cuộc thi STTTN